Historie

Grundene tilhørende grundejerforeningen SK-80 er udstykket fra den tidligere Tyregård, der var beliggende på området indtil ca. 1975. Udstykningen blev påbegyndt i 1976, og området var fuldt udbygget primo 1978.

I henhold til deklaration for området er følgende meddelt:

Medlemspligt
De til enhver tid værende ejere af arealer og parceller inden for området er forpligtet til at være medlemmer af grundejerforeningen for deklarationsområdet.

Stiftelse
Grundejerforeningen blev stiftet 5. februar, 1980 ved den stiftende generalforsamling afholdt på Søndermarkskolen i Vorup inden Randers Kommunes foranstaltning den 1. april, 1980.udsigt-orkestervej1981

Til bestyrelsen valgtes: Harry Knudsen, D. Knudsen, Sonja Hansen, Gitte Myrhøj og Peter Winther Jensen.

Flere af disse pionerer, der var med til at udstikke de første retningslinier for grundejerforeningens virke, er stadig bosat i området.

Nogle af de første opgaver for den nystiftede forening var at få sat skik på fællesarealerne, herunder at få ryddet og beplantet legepladsen. Næste skridt var en egentlig etablering af legepladsen med diverse udstyr.

fastelavn.jpgDe første år blev der ud over Fastelavns- og Skt. Hans fest også afholdt sommerfest. I forbindelse med sommerfesten var der fodboldturnering mellem de enkelte stikveje. For at få flere piger med på holdene, var det aftalt, at mål scoret af piger skulle tælle dobbelt, hvilket resulterede i, at holdet fra den 1. symfonivej valgte at stille med et "rent pigehold". Året senere var det mål scoret af blinde, der talte ekstra og igen var holdet fra den 1. symfonivej kreative. Trods disse kreative indslag, lykkedes det dog aldrig holdet at blive samlet vinder.

Efter få år ebbede deltagelsen i disse fælles vejfester ud, og til sidst blev det besluttet at aflyse dette sommerarrangement. Generelt kan man sige, at som årene er gået, er det blevet mere og mere vanskeligt at samle opbakning omkring fællesarrangementer. De seneste 2 år har det for eksempel ikke været muligt at få stablet et festudvalg på benene, og i 2007 måtte man for første gang aflyse fastelavnsfesten.

Vi vil mene, at de mange nytilflyttere og børnefamilier bør udvise mere initiativ og sørge for, at der også i fremtiden kan arrangeres festlige sammenkomster til glæde og gavn, ikke mindst for børnene i området.